Invalid slider ID or alias.

Chương Trình Đào Tạo Doanh Nghiệp

Với 10 năm kinh  nghiệm trong lĩnh vực đào tạo cho hơn 100 doanh nghiệp tại Việt Nam, chúng tôi hiểu rất rõ nhưng gì doanh nghiệp cần để phát triển năng lực nhân viên trong các chuyên ngành : đào tạo tiếng Anh chuyên ngành, đào tạo kỹ năng chăm sóc khách hàng, kỹ năng bán hàng , lập kế hoạch quảng cáo, kế hoạch kinh doanh, tư vấn tiết giảm chi phí doanh nghiệp...Chúng tôi đáp ứng những nhu cầu chuyên biệt của doanh nghiệp thông qua quá trình nghiên cứu, giám sát kỹ lưỡng để đưa ra quy trình đào tạo phù hợp nhất. 

Trong trường hợp cần tư vấn thêm, xin vui lòng liên lạc:

Hotline : 0988 203 940 

Email: alex.nguyen@infobrokervietnam.com 

 

Hệ Thống Thành Viên Đào Tạo Của IFBVN